a
[gtranslate]

Bezoekadres+31 318 500 044
Darwinstraat 2
6718 XR Ede (GLD)

Tel: +31 318 500 04
Mail: info@porsche-pdk.nl

Gratis diagnose

Gratis versnellingsbak diagnose laten uitvoeren??

Understanding Porsche PDK Fault Codes

Comprehensive Guide to PDK Transmission Issues

Discover the common fault codes associated with Porsche’s PDK transmission and learn how to address them effectively.

Ensure Optimal Performance with Expert Diagnosis

Significance of PDK Fault Codes

Impact on Vehicle Performance

PDK fault codes are critical indicators of potential issues within your Porsche’s transmission system. Ignoring these codes can lead to severe performance problems and costly repairs.

When these codes appear, they signal disruptions in the communication between the transmission and its sensors, affecting the vehicle’s ability to shift gears smoothly.

Addressing these fault codes promptly can prevent further damage and ensure your Porsche continues to perform at its best.

Symptoms of PDK Fault Codes

Difficulty Shifting

Experience trouble when trying to change gears, indicating a potential issue with the transmission system.

Unexpected Gear Changes

Notice sudden and unplanned shifts in gears while driving, which can compromise vehicle control and safety.

Dashboard Warning Light

The transmission warning light illuminates on the dashboard, alerting you to a problem that needs immediate attention.

Decreased Vehicle Performance

Overall performance and responsiveness of the vehicle are reduced, affecting driving experience and efficiency.

Oorzaken van Foutcodes

Mogelijke Oorzaken van PDK Foutcodes in Uw Porsche

Stappen om Foutcodes aan te Pakken

Laat een gedetailleerde diagnose uitvoeren door een gekwalificeerde Porsche-technicus om de exacte oorzaak van het probleem te identificeren.

Vervang Defecte Onderdelen

Als de diagnose aangeeft dat bepaalde onderdelen defect zijn, zoals de schakelstang of afstandssensoren, zorg dan voor vervanging om verdere problemen te voorkomen.

Regelmatig Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit volgens de aanbevolen schema’s om toekomstige problemen met de PDK transmissie te voorkomen.

Gratis Diagnose van Uw PDK Transmissiesysteem

Breng uw Porsche naar onze werkplaats voor een gratis diagnose van uw PDK transmissiesysteem. Onze ervaren technici staan klaar om de prestaties van uw voertuig te herstellen en eventuele problemen op te lossen.

WhatsApp